Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Archive by month: november 2011

Ethos och etik

by Cecilia Olsson Jers on 29 november, 2011

Var på ett seminarium om forskningsetik igår. Det seminarieledaren, professor Ronald Stade, gjorde och som jag inte mött tidigare i ett muntligt sammanhang är att lyfta fram relation mellan etik, ethos och handlingar. Han påpekade att triaden öppnar för nya frågor som handlar om hur vi ser på forskningsetik – eller som han sa “triaden borde kreera […]