Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

En retorisk felskrivning i natten

by Cecilia Olsson Jers on 26 februari, 2012

Jag har en padda. Alltså det som i vissa sammanhang också heter Ipad och i andra sammanhang  läsplatta. Jag ser den som en padda oavsett vilket kommersiellt märke som har konstruerat den. Den är platt, bred och är lite opålitlig i sitt sätt att skriva. Är jag inte uppmärksam när jag skriver kan orden ibland […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel III

by Cecilia Olsson Jers on 24 februari, 2012

Det tredje kapitlet i min kommande lärobok för blivande och verksamma svensklärare, svenska som andraspråkslärare och retoriklärare heter Respons och responssituationen. I många undersökningar lyfts responsen fram som det moment som är mest lärande, oavsett om det är muntlig eller skriftlig framställning som är föremål för responsen. I undervisning i muntlig framställning måste responsens idé vara […]

Tågreflektion XII

by Cecilia Olsson Jers on 22 februari, 2012

De av er som besöker mina inlägg om tågresor har kanske märkt att jag gillar att sitta i de tysta kupéerna. Jag får rätt mycket gjort då – oavsett om målet är arbete eller vila. Det är rätt sällan som jag blir störd av medpassagerare som inte uppmärksammat var de satt sig. De som är […]

Ord och dess betydelse

by Cecilia Olsson Jers on 20 februari, 2012

Alla som har ordet som sitt arbetsverktyg blir många gånger varse vilket sällsynt viktigt arbetsverktyg det är. Det finns många som har skrivit och talat om detta. Därför är detta inlägg egentligen ett mycket litet inlägg. Men jag ber er att ägna några minuter åt denna radiokrönika av Göran Rosenberg: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=4969315

Tågreflektion XI

by Cecilia Olsson Jers on 15 februari, 2012

Jag har bara väntat på denna felsägning! Det är så att stationen i Stehag håller på att byggas om, vilket påverkar tågtrafiken de närmaste veckorna. Informationen om vad det innebär för oss tågresenärer har varit intensiv och innehållet har rört sig om  ”banarbeten som pågår” i Stehag. Nu har det hänt! Vi har blivit informerade […]

Har jag slängt bort fyra år av mitt liv?

by Cecilia Olsson Jers on 13 februari, 2012

I min forskning har och har jag haft stor nytta av ethosbegreppet trots avsaknaden av fastslagna definitioner. Själv menar jag att ethos framträder genom språk, kropp, tanke och handling i en muntlig situation. I och med att det består av så många dimensioner skulle det blir rätt meningslöst att formulera något snävare om man, som jag, undersöker muntlig framställning.  […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel II

by Cecilia Olsson Jers on 10 februari, 2012

I inlägget ”Klassrummet som muntlig arena, kapitel I” fick ni en inblick i min kommande boks första kapitel. Här tar jag er med in i kapitel 2: Kapitel två har jag gett titeln Respons och responssituationen. Syftet med kapitlet är att lyfta fram, vad jag menar, är den absolut viktigaste uppgiften en lärare har. Nämligen […]

Tågreflektion X

by Cecilia Olsson Jers on 8 februari, 2012

Så här i tågförseningstider erinrar jag mig en riktigt träffande upplevelse jag hade för cirka ett år sedan. Jag och min son skulle gå och titta på studentutställningar på K3 på Malmö högskola. Sonen var intresserad av filmproduktion och vi gick nyfiket in i ett mörkt rum. Först visades en surrealstisk film där färg och […]

Tågreflektion IX

by Cecilia Olsson Jers on 1 februari, 2012

Ibland blir jag så trött på mitt sätt att vara. Mina tre närmaste tågresenärer spelar wordfeud klockan 7 på morgonen. Jag läser examensarbete – hinner ett mellan Höör och Malmö. På väg från tåget möter jag min 28-åriga dotter som är på väg till jobbet. Vad gör jag? Drar upp dragkedjan i hennes jacka och […]