Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Bygga ethos med kvalitativ respons

by Cecilia Olsson Jers on 30 mars, 2012

Idag har jag redovisat resultatet av ett pedagogiskt projekt som jag kallar Bygga ethos med kvalitativ respons. Det är ett projekt med syftet att undersöka om kvalitativ respons i förberedelsearbetet inför en muntlig framställning påverkar uttrycksform och innehåll i den samma. Jag har genomfört projektet med ett retoriskt perspektiv. Jag var nog lite för optimistisk när […]

Tågreflektion XIV

by Cecilia Olsson Jers on 26 mars, 2012

Det har varit rätt tråkigt att åka tåg den senaste tiden. Det beror förmodligen på att jag antingen är för ouppmärksam eller på att allt flyter på… Men i veckan som gick  hände det. Det brukar alltid dyka upp språkpoliser när någon särskriver. Det finns till och med internetsidor man kan besöka för att läsa […]

Tankens frihet och den retoriska fokuspunkten

by Cecilia Olsson Jers on 22 mars, 2012

Mitt förra inlägg handlade om hur jag blev fri i tanken efter att ha varit på föreläsningar där overhead och tavla användes. Det här inlägget kommer att bli en fortsättning. En ofrivillig fortsättning som jag verkligen INTE planerat. Scenariot är följande: Jag var ombedd att hålla en storföreläsning för studenter om retorik och skrivande i tisdags. […]

Overheaden, tavlan och tankens frihet

by Cecilia Olsson Jers on 11 mars, 2012

Jag ber er er att granska bilden. Det är ett klassrum eller föreläsningssal som det heter på högskolan. Läraren har förberett salen så tillvida att katedern är fylld av anteckningar och hands-out som ska användas under dagen. Projektorduken är neddragen och beredd att ta emot text och bilder. Men stopp – vad ser jag – […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel IV

by Cecilia Olsson Jers on 8 mars, 2012

Då har jag kommit till kapitel 4 i presentationen av min lärobok Klassrummet som muntlig arena och som vänder sig till blivande och verksamma lärare i ämnet svenska och svenska som andraspråk. I kapitel 4 tar jag med läsarna in i ett autentiskt klassrum på gymnasiet. Kapitlet har fått rubriken  Responsen i praktiken. Besöket skildrar hur responsen kan […]

Aristoteles ”Retoriken”

by Cecilia Olsson Jers on 4 mars, 2012

Nu finns Aristoteles bok Retoriken översatt till svenska. Det ska bli ett sant nöje att ta del av Johanna Akujärvis översättning. Bilden här nedan är tagen på bok-släppet i Helsingborg. Lägg märke till de dinglande guldiga benen. Jag tänker mig att det är författaren själv som nyfiken sitter och funderar på hur översättningen till modern […]

Tågreflektion XIII

by Cecilia Olsson Jers on 2 mars, 2012

Att vi lever i en digitaliserad värld är ingen nyhet. Härom morgonen blev jag påmind igen. I tågets högtalare meddelades att det inte längre går att betala med mynt och sedlar i automaten. Enbart någon form av betalkort gäller, mer info finns att hämta på Skånetrafikens hemsida. En förutsättning att åka tåg från Höör är […]