Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Archive by month: mars 2012

Bygga ethos med kvalitativ respons

by Cecilia Olsson Jers on 30 mars, 2012

Idag har jag redovisat resultatet av ett pedagogiskt projekt som jag kallar Bygga ethos med kvalitativ respons. Det är ett projekt med syftet att undersöka om kvalitativ respons i förberedelsearbetet inför en muntlig framställning påverkar uttrycksform och innehåll i den samma. Jag har genomfört projektet med ett retoriskt perspektiv. Jag var nog lite för optimistisk när […]