Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Tågreflektion XVII

by Cecilia Olsson Jers on 27 april, 2012

Det fanns en artikel i Retorikmagasinet för några år sedan som hette ”Overall på” och som var skriven av Barbro Wallgren Hemlin. Den lyfte bland annat fram svårigheten att argumentera mot ett barn. Jag kom att tänka på den artikeln på senaste tågresan: Det var en kille som inte köpt någon biljett. Konduktören sa att […]

Klassrummet som muntlig arena – kapitel VI

by Cecilia Olsson Jers on 22 april, 2012

Att genomföra argumentationsövningar är väldigt vanligt i utbildningssammanhang. Det är ett bra sätt att göra kunskapen till sin egen eftersom man som argumentatör (heter det så?) måste sätta sig in i ämnet på ett alldeles speciellt sätt. Kunskapen blir snabbt både levande och ifrågasatt. Men det finns svårigheter att iscensätta en argumentation i undervisning. I […]

Tågreflektion XVI

by Cecilia Olsson Jers on 16 april, 2012

Jag satt vid ett fyra-säte i morse. Två män diskuterade livligt sina arbetskamraters karaktärer och insatser på arbetsplatsen och hur trovärdiga de var i sin roll som ”arbetshästar”. Jag kunde inte låta bli att tjuvlyssna eftersom de egentligen diskuterade dimensioner av ethos …… ju. Bland annat var de irriterade på en arbetskamrat som aldrig tog […]

Forskarnätverk i retorikdidaktik

by Cecilia Olsson Jers on 12 april, 2012

Inbjudan till möte i forskarnätverket i retorikdidaktik Våren 2011 togs initiativ för att bilda ett forskarnätverk i retorikdidaktik (http://www.hf.uio.no/iln/forskning/nettverk/retorikkdidaktikk/). Nätverket har vid konferensen Literacy – en morsmålsdidaktisk utfordring i Tønsberg i november 2011 genomfört ett symposium med titeln ”Retorik och didaktik” inför en intresserad publik. Nu är det dags att träffas igen i nätverkets namn! […]

Tågreflektion XV

by Cecilia Olsson Jers on 3 april, 2012

När vi närmar oss Malmö station med tåget brukar informationen vara lång och tät. När det gäller information på svenska språket vill säga. När det gäller engelska är den desto kortare. Ibland är den kortare än kortast. I dag var den ännu kortare och blev oförståelig. Efter en lång information på svenska om tågbyten och […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel V

by Cecilia Olsson Jers on 3 april, 2012

Nu har min presentation av min kommande bok Klassrummet som muntliga arena – att tala fram sin trovärdighet kommit fram till kapitel fem. Kapitel fem heter ”Praktisk argumentation” och är en teoretisk introduktion till argumentationens komplexa innehåll. Argumentation är något som lyfts fram i skolan, men också i utbildningssammanhang på andra nivåer och i andra sammanhang. […]