Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

En bra föreläsare?

by Cecilia Olsson Jers on 31 maj, 2012

Det märks att det är redovisningstider på högskolan nu. I var och vartannat rum ser jag studenter som redovisar muntligt. I ett av rummen har man tydligen diskuterat vad som utmärker ”en bra föreläsare”. Det är nämligen rubriken på ett A4 som blivit glömt på en bänk. Studenten uppmanas att lista tio goda egenskaper och tio […]

Examinationstider

by Cecilia Olsson Jers on 30 maj, 2012

När jag skrev rubriken här ovan skrev jag först fel – jag skrev examenstider. Felet består i att jag inte alls befinner mig i examenstider utan i examinationstider. Jag examinerar studenter och doktorander flera gånger i veckan för tillfället. Om de är på väg mot sin examen är en helt annan fråga! Ikväll ska jag […]

Tågreflektion IXX

by Cecilia Olsson Jers on 25 maj, 2012

Information och säkerhet – ja det hör ihop. Men frågan är i vilket led informationen blir otydlig. En kompis skrev om en pleonasm på Facebook häromdagen: ”Tåget närmar sig nu slutstationen. Tåget kör inte vidare.”  Den information som ges i den meningen är inte självklar. Själv hörde jag följande lätt oförståeliga information från en konduktör i morse där jag […]

Klassrummet som muntlig arena – kapitel VII

by Cecilia Olsson Jers on 23 maj, 2012

Mitt senaste inlägg handlade bland annat om skrivprocessen. Att skriva en bok är verkligen en process. Nu ligger min i pressarna och når bokdiskarna i mitten av sommaren. I bloggen har jag kommit fram till en presentation av mitt sista kapitel i boken Klassrummet som muntlig arena – att tala fram sin trovärdighet: Det sista […]

Utamana föreställningen om respons

by Cecilia Olsson Jers on 21 maj, 2012

Jag ville illustrera första powerpoint-bilden till ett seminarie om skriv- och responsprocessen med bilder och sökte på google. Jag blev kanske inte överraskad eftersom bilderna på något sätt bekräftade det jag anade. Seminariedeltagarna och jag fick i alla fall en bra diskussion om vad ”som ligger i luften” när man nämner skrivprocess och respons på […]

Säg det med ett frimärke!

by Cecilia Olsson Jers on 15 maj, 2012

Kan en förlorad tand illustreras med en blomma som tappat några kronblad? Kan ett tredimensionellt mikroskåp illustreras med en blå glasbit? Kan en rostig skruv och strösocker från ett närliggande fik gestalta en läkningsprocess i munhålan? Hör seriefigurer och mjukisdjur hemma på en doktorandkurs? Vad har en snusdosa och en tandläkare gemensamt? Ovanstående frågor ställs […]

Tågreflektion XVIII

by Cecilia Olsson Jers on 10 maj, 2012

Nu har jag åter lyssnat på när studenter förbereder sig på tåget in till högskolan. Förberedelsen tar då mellan fem och tjugo minuter: – Jamen, det här blir bra. – När du pratar om det så kan jag förbereda detta så länge. Det är det ingen som märker. – Ja, det blir bra. – Vad […]

Palme och retorikundervisningen

by Cecilia Olsson Jers on 1 maj, 2012

Vad har Palme och dagens retorikundervisning gemensamt? Svaret är enkelt. Palme används ofta som ett exempel på god retorik, dålig retorik, övertygande retorik och så vidare. Men min erfarenhet är att det blir svårare och svårare att använda honom eftersom jag blir äldre och studenterna yngre. Studenter som är födda 1986, året då Palme mördades, […]