Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Powerpoint, bokstäver och minnet!

by Cecilia Olsson Jers on 22 februari, 2013

En ständigt återkommande fråga från studenter när jag (eller någon av mina kolleger) hållit i en föreläsning är: ”Kan du lägga ut powerpointen på webben?” Det kan jag naturligtvis, men jag gör det alltid med tvekan eftersom jag vid ett par tillfällen fått se mina egna powerpoint användas i sammanhang där de faktiskt inte hör […]

Blivande lärare och retorik

by Cecilia Olsson Jers on 18 februari, 2013

I förra veckan mötte jag nästan 200 blivande lärare i en så kallad storföreläsning om retorik och muntlighet. Det är nåt speciellt att ha så många blivande lärare framför sig i en föreläsningssal. Det finns en förväntan i rummet. Förväntan på att få gå ut att möta barn och ungdomar i den svenska skolan. Det […]

Tågreflektion XXVI

by Cecilia Olsson Jers on 11 februari, 2013

Inom retorikfältet talar vi ofta om förebildlighet. Men ibland blir jag tveksam om lärandepotientialen i det. I morse, kl 6.45, på tåget utspann sig ett samtal mellan två personer där deras arbetsplats var i fokus. Den ene var minst sagt lite tjatig i sina kommentarer: – Det låter sjukt jobbigt. – Så sjukt jobbigt det […]