Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Ge lärare tid till retorik!

by Cecilia Olsson Jers on 28 maj, 2013

Jag har precis tagit del av Per Schlingmanns kolumn i dagens, 28 maj, SvD med rubriken Ropen Skalla – retorik åt alla. Jag brukar inte använda bloggen (kanske tokigt) för att gå i debatt med olika typer av inlägg som handlar om retorik och skola, men nu kan jag inte hålla mig. Eftersom jag kommer […]

Tågreflektion XXVII

by Cecilia Olsson Jers on 25 maj, 2013

Jag har ett speciellt intresse för tågkonduktörer. Som regelbunden pendlare tycker jag att jag lär känna dem. Förmodligen är det ömsesidigt för de gånger jag hittills glömt mitt månadskort har de sett genom fingrarna och låtit mig åka vidare utan att behöva böta tresiffriga belopp. Peppar, peppar ta i trä! Vad menar jag då med […]

Metaforens magi

by Cecilia Olsson Jers on 15 maj, 2013

En av retorikens mest använda stilfigurer är metaforen. Den är förmodligen också den mest använda eftersom den förekommer ofta i vårt dagliga tal utan att vi tänker på det. En metafor återger nämligen en sida av verkligheten med en bild av en annan verklighet. Metaforen skapar alltså en inre bild som säger något mer, och […]