Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Enkelt eller svårt att samtala?

by Cecilia Olsson Jers on 28 januari, 2014

Vill du kommentera? Klicka på inläggets rubrik! Vad är språk? Ja, svaret beror på vem man ställer frågan till. Själv definierar jag det gärna som ett socialt medel vi använder för kommunikation. Det är en vid, icke-avgränsande och användbar definition (tycker jag). Ställs istället frågan om vilken funktion språk har får vi ett annat fokus, […]

Gagna bildningen med en föreläsning!

by Cecilia Olsson Jers on 13 januari, 2014

Vill du kommentera? Klicka på inläggets rubrik! I vår ska jag delta i en seminarieserie som har titeln Föreläsningen som läranderesurs. Mitt inslag kommer att handla om dialogen i föreläsningen. Föreläsningen som begrepp får gärna våra tankar att gå till en monolog eftersom det vanligtvis endast är föreläsarens röst som hörs. Därför är det lite […]