Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Archive by month: september 2015

Karaktärsdrag och starka ethos

by Cecilia Olsson Jers on 30 september, 2015

Jag tycker mycket om att möta människor i kurser som handlar om muntlighet och retorik. Kurserna är dynamiska och när vi börjar få ett gemensamt språk genom retorik brukar det också hända mycket med lärandet i grupperna. Vi har börjat använda det som också kallas metaspråk – alltså ett språk och språket. Ethosbegreppet är enkelt att […]