Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling