Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Bygga ethos med kvalitativ respons

by Cecilia Olsson Jers on 30 mars, 2012

Idag har jag redovisat resultatet av ett pedagogiskt projekt som jag kallar Bygga ethos med kvalitativ respons. Det är ett projekt med syftet att undersöka om kvalitativ respons i förberedelsearbetet inför en muntlig framställning påverkar uttrycksform och innehåll i den samma. Jag har genomfört projektet med ett retoriskt perspektiv. Jag var nog lite för optimistisk när jag trodde mig kunna säga något om påverkan. Det var projektet för kort för. Däremot kan jag med övertygelse säga att studenterna fått en ökad förståelse för sitt eget arbete med en muntlig framställning och en tillfredsställelse har kunnat ses  hos studenterna i och med att de tillägnat sig ett metaspråk om vad de gör. Det ger utvärderingar uttryck för.

Poängen med projektet Bygga ethos med kvalitativ respons är att studenterna får skriva om sin förberedelse inför en muntlig framställning i god tid – minst en vecka – innan det är aktuellt med framställningen. När jag fått in texten har jag 24 timmar på mig att ge respons. Vad får jag då syn på som lärare. En sammanställning kan se ut så här:

Intellectio – läraren får syn på vilket syfte studenten har med sin framställning, hur studenten uppfattar situationen och mottagarna
Inventio – läraren får en insyn i vilket urval av innehållet studenten har gjort och på vilka grunder det är gjort
Dispositio – läraren får en uppfattning om vilken typ av argumentation som kommer att användas, och dessutom en insyn i hur studenten tänkt sig börja och avsluta framställningen
Elocutio – läraren får en uppfattning om hur studenten tänker anpassa sitt språk till den situation denna kommer att befinna sig i
Memoria – läraren får reda på vilken typ av hjälpmedel studenten ska ha och vilken förberedelse studenten gör här
Actio/pronuntiatio – läraren får en uppfattning om hur studenten ser på sig själv i själva framträdandesituationen

Vilka fördelar finns det då för läraren med ovanstående information?

Jo, jag menar att det för läraren blir betydligt enklare att ge kvalitativ respons på den muntliga framställningen, eftersom läraren har fått insyn i själva processen. Läraren har en möjlighet att ge respons även på sådant som i situationen är relativt svårt att få syn på.  Sen är det också en fördel att studenten ”tvingats” börja förbereda sin muntliga framställning redan en vecka innan det är dags.

Nu gäller det för mig att sammanställa mitt projekt och förhoppningsvis publicera det på något sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *