Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

En flygande start!

by Cecilia Olsson Jers on 8 augusti, 2012

Det blev en sommar utan ett enda blogginlägg. Men nu är jag på G igen. Jag ser fram emot min höst eftersom den mestadels kommer att innehålla forskning för min del.

Det som kommer att uppta min mesta tid är post doc-projektet Kommunikation mot profession. Jag kommer att inleda terminen med att göra intervjuer med lärare både på sjuksköterskeprogrammet och på interaktionsdesignprogrammet.

Jag kommer att fortsätta läsa lärosätens självvärderingar när det gäller muntlig kommunikation. Det startade jag med i våras och det är intressant läsning. Det är inte självklart hur muntlig kommunikation skrivs fram i dokumenten. Det verkar finnas en svårighet i att formulera sig kring vad muntlig kompetens innebär och framförallt hur man uppnår muntlig kompetens. Detta kommer jag nog att återkomma till vid flera tillfällen här i bloggen.

Jag kommer också att tillsammans med en kollega avsluta ett projekt vi kallar Textsamtal för att stödja studenters skrivande. Vi kommer i nästa vecka att lägga den sista handen på en artikel om en mindre undersökning vid gjorde förra året där studenter diskuterar texter som ingår i kurser med målet att komma åt ett diskursivt skrivande.

Ett ytterligare projekt är på gång tillsammans med en kollega. Projektet har fått titeln Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker. Projektet ligger nära mitt post doc-projekt men har fokus på lärarstudenters muntliga väg genom utbildningen. Tanken är att jag ska vara deltagande observatör under ett antal lektioner som min kollega håller nu i september. Ska bli spännande att återvända som sådan. Eftersom jag samlade in större delen av mitt material till avhandlingen genom deltagande observation vet jag vilken potential sådant insamlingsförfarande kan vara.

Tre konferenser är jag anmäld och antagen till i höst.  Den första är i Göteborg och har högre utbildning i fokus – NU (nätverk och utveckling) 2012 med temat Gränslöst lärande. Mitt ämne kommer att handla om professionskommunikation och jag tänker presentera mitt post doc-projekt samt de första preliminära resultaten från intervjun med lärare som undervisar om kommunikation på professionsutbildningar.

Den andra konferensen är jag och min kollega inbjudna talare till nätverkskonferens för landets studieverkstäder. Det blir i början av november och vårt tema handlar om textsamtal i utbildningar.

Den tredje konferensen som jag är antagen till handlar också om högre utbildning. Då tar jag mig till Florida för att göra en framläggning på konferensen HETL Conference på University of Central Florida. Temat är ”exploring spaces for learning”. För min del kommer det att handla om muntlig kommunikation i professionsutbildning.

Det känns med andra ord som en flygande start för min hösttermin. Nu ska jag bara få med mig mitt ethos också!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *