Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Enkelt eller svårt att samtala?

by Cecilia Olsson Jers on 28 januari, 2014

Vill du kommentera? Klicka på inläggets rubrik!

Vad är språk? Ja, svaret beror på vem man ställer frågan till. Själv definierar jag det gärna som ett socialt medel vi använder för kommunikation. Det är en vid, icke-avgränsande och användbar definition (tycker jag).

Ställs istället frågan om vilken funktion språk har får vi ett annat fokus, nämligen vad språk betyder för en individ. Språkets mer individuella funktioner brukar delas in i fyra:

Första: Språkets informerande funktion, vilket innebär att det man säger är ett påstående om något som är verkligt eller påhittat. Ett exempel är att om jag säger att ”Vintern är kall i natt” så påstår jag något om verkligheten.

Andra: Påbjudande funktion, vilket innebär att man vill få någon att göra något. Ett exempel är om jag säger ”Det är dags att dammsuga i vardagsrummet. Vi ska ha gäster i morgon” så förutsätter jag att lyssnaren förstår direkt vad som avses.

Tredje: Kontaktreglerande funktion, vilket innebär att man försöker etablera eller upprätthålla en kontakt. Ett exempel är när man börjar eller avslutar ett samtal.

Fjärde: Expressiv funktion, vilket innebär att man ger uttryck för sitt eget sinnestillstånd. Ett exempel på det är om jag säger ”Det här gör mig helt tokig”.

Det är sällan som språkets olika funktioner uttrycks oberoende av varandra utan varje yttrande är flerfunktionellt. Ett påstående kan fungera som en fråga beroende på vilken situation det är och vem som deltar i situationen.

Språket kan alltså sägas både vara enkelt och komplicerat och något som vi är totalt beroende av. Jag fick ett youtube-klipp tillsänt mig igår som sätter fingret på språkets betydelse för kommunikation, för att få fram ett budskap. Youtube-klippet består av att en grupp människor iscensätter ett virtuellt samtal. Ett samtal där man alltså möts via webben och inte ser varandra. Människorna ska alltså samtala i en verklighet som blir vanligare och vanligare för oss idag. Det uppstår rätt snabbt en del problem kan man lätt konstatera.

Youtube-klippet sätter också fingret på den stora skillnaden mellan det skrivna och det talade språket. Varsegoda – fyra minuters virtuellt samtal som inte lämnar någon oberörd!

2 thoughts on “Enkelt eller svårt att samtala?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *