Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Grundskolan 50 år!

by Cecilia Olsson Jers on 11 juni, 2012

 Skollag fick vi i Sverige 1842 och skolplikten kom ett tiotal år senare. I år fyller svensk grundskola 50 år. Det är inte så mycket om man sätter det i ett historiskt perspektiv.Vart vill jag komma?

Jo, skola som vi är vana att se den har inte mer än 50 års erfarenhet av att arbeta med demokratiska värdemål. Det var först med skolreformerna på 50-talet som statsmakterna började betona barn och ungdomars demokratiska fostran. Det är alltså under väldigt kort tid som elever och lärare har arbetat för något som numera tas för givet både i och utanför skolan. Vart vill jag komma?

Jo, demokrati och kommuniaktion hänger tätt samman. I kommunikativ kompetens innefattas både muntlig och skriftligt språk. Och för att kunna verka som en demokratisk medborgare måste man kunna använda båda uttrycksmedlen. Vart vill jag komma?

Jo, det är inte grundskolans 50 år vi ska uppmärksamma. Det är de demokratiska värdemålen som ska uppmärksammas. Det får vi inte glömma.

Så här illustrerade Peter Tillberg ett klassrum 1972. Då gick jag i nian. Jag kan inte komma ihåg att vi diskuterade de demokratiska värdemålen nån gång. Jag kom inte ens ihåg att vi diskuterade alls. Det är bättre idag 2012.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *