Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Karaktärsdrag och starka ethos

by Cecilia Olsson Jers on 30 september, 2015

Jag tycker mycket om att möta människor i kurser som handlar om muntlighet och retorik. Kurserna är dynamiska och när vi börjar få ett gemensamt språk genom retorik brukar det också hända mycket med lärandet i grupperna. Vi har börjat använda det som också kallas metaspråk – alltså ett språk och språket.

Ethosbegreppet är enkelt att ta till sig. Ethos är något som vi alla bygger och etablerar i en mängd olika situationer. Uttryckt på ett annat sätt – vi bygger och etablerar vår trovärdighet i en mängd olika situationer. Därmed inte sagt att ethos och trovärdighet är samma sak. Trovärdighet uppstår mellan människor, inte i människan. Låt mig framföra ett argument för det sistnämnda:

I flera undersökningar har man tidigare försökt (många har gett upp som tur är) att se vilka karaktärsdrag som är mest trovärdiga. Det har visat sig att ju fler man frågar desto längre blir listorna på trovärdiga karaktärsdrag: bestämd, försonande, sympatisk, rättrådig, rättvis, integritet, hängiven, nyfiken, praktisk, stolt, stabil, ödmjuk, värdig, intellektuell, personlig, effektiv, neutral, energisk, tålmodig, ödmjuk, blygsam, taktfull, fredlig, vis, kultiverad, kompetent, disciplinerad, dynamisk, erfaren, omdömesfull, klok, briljant, visionär, generös och så vidare och så vidare och så vidare. Kan man kalla det allmänmänskliga karaktärsdrag kanske? Jag menar att det är viktigt att diskutera och kritiskt granska både vad man själv tycker är trovärdigt och vad andra tycker är trovärdigt. Det är det som gör karaktärsdragen trovärdiga och levande. Och väldigt, väldigt situationsbundna. En dag kan vi tycka att en sprallig och glad människa är mest trovärdig, nästa dag föredrar vi en lugn och allvarlig framtoning.

Nåväl, vi kan använda oss av de här långa listorna av vad som uppfattas som trovärdiga karaktärsdrag för att jobba på vår egen trovärdighet när vi bygger upp ethos. Använda dem som en lista på analysverktyg och ställa frågan Vem är jag? Vem vill jag vara? Hur vill jag uppfattas?

Men de trovärdiga karaktärsdragen kan också användas för att analysera andras ethos. Två exempel ger jag här direkt. Vad är det som gör att Lill Lindfors behåller sitt starka ethos trots att hon tappar kjolen i direktsändning? Och vad är det i Hans Roslings starka ethos som gör att vi förstår vad han menar så himla bra?

One thought on “Karaktärsdrag och starka ethos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *