Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Klassrummet som muntlig arena, kapitel I

by Cecilia Olsson Jers on 24 januari, 2012

Jag borde kanske som så många andra ha haft åsikter om Juholt och den cirkus som varit runt socialdemokraterna denna vecka. Nu har jag inte haft tid att formulera mina åsikter för jag har lagt sista handen på min lärobok i muntlig framställning. För visst har man kommit rejält långt när det är dags att skriva baksidetexten?

Boken heter Klassrummet som muntlig arena: att tala fram sin trovärdighet. Jag återanvänder medvetet min avhandlingstitel eftersom jag menar att den är klockren. Det handlar om klassrummet. Det handlar om muntlighet. Det handlar om den arena där en elev både blir granskad och iattagen på.

Målgruppen är blivande och verksamma svensklärare, blivande och verksamma svenska som andraspråkslärare samt retoriklärare.

Boken består av sju kapitel och jag tänker under de närmaste sju veckorna presentera lite av innehållet i dem:

Det första kapitlet  kallar jag Ethos och trovärdigheten. Ethos är synnerligen situationsbundet och elastiskt och i en undervisningssituation är det viktigt att vara medveten om det och problematisera vad det innebär för elevens möjligheter att tala fram sin trovärdighet. Det kanske är så att vi ska tala om lärarkunskap och elevkunskap när vi talar ethos. Jag menar – det är viktigare att läraren har kunskap om ethos och retorik än att eleven har det. Om inte läraren har kunskap om ethos så riskerar man att de goda lärandesituationerna uteblir. Tror jag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *