Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Kommunikation mot profession

by Cecilia Olsson Jers on 13 december, 2011

Nu kan man säga att startskottet för min post doc-anställningen har gått. Jag har nämligen för första gången presenterat min projektidé på en koferens – Forskning vs. erfarenhet. Det var en liten och givande konferens med många intressanta framläggningar med högskolepedagogik som gemensamt fokus. Mitt projekt då? Jo, …

… jag kallar mitt projekt för Kommunikation mot profession. Syftet är att identifiera på vilket sätt muntliga kommunikativa förmågor korresponderar med den kommunikativa kompetens som efterfrågas i professionell verksamhet. I olika typer av styrdokument för professionsutbildningar står det att den muntliga och skriftliga kommunikationen i utbildningen ska ha olika grupper som målgrupp. Det är den muntliga kommunikationen som intresserar mig i första hand i detta projekt.

Jag tänker göra min undersökning bland de studenter som planerar sin framtid som sjuksköterskor och blivande interaktionsdesigners.  Jag tänker att båda dessa yrkesgrupper kommer att ha sitt muntliga språk som ett av de främsta arbetsredskapen. Rent generellt kan man säga att kan man inte kommunicera sin kunskap muntlig kan det vara svårt att få de arbetsuppgifter man vill ha – eller ens få ett arbete man har utbildning för.

Men hur uppmärksammas träningen i att bli kommunikativt säker i sin yrkesroll i själva utbildningen? Vilka möjligheter får studenterna att bygga och etablera starka ethos? Jag ska börja med att granska vad som uttrycks i styrdokumenten. Men fram i vår lär jag dyka upp i miljöer där jag kan möta studenter i utbildning. Det ser jag fram emot!

One thought on “Kommunikation mot profession

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *