Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Kroppsspråkets betydelse!

by Cecilia Olsson Jers on 21 januari, 2013

Myter sprids och odlas. En av den vanligaste myten i kommunikativa sammanhang är den om att kroppsspråket säger mer än orden i en kommunikativ situation. Det finns inga vetenskapliga belägg att så skulle vara fallet. Men myten odlas vidare av en mängd föreläsare i olika branscher. Jag har själv försökt döda myten i olika inlägg här på bloggen och jag applåderar varje försök att göra detsamma. Här kommer en artikel av Peter Ström Søeberg, redaktör på Retorikmagasinet (för övrigt en mycket läsvärd populärvetenskaplig tidskrift om retorik som numera finns lättillgänglig på Pressbyrån).

Råttan i retoriken: http://www.retorikforlaget.se/artiklar/rattan-i-retoriken

Lägg in Peters artikel i kurser på högskolan som handlar om muntlig kommunikation är mitt råd. Varje gång myten odlas vidare matar man dem som är oroliga för att formulera sig i kommunikativa situationer.

I den större undersökning jag gjorde i samband med avhandlingsskrivandet för några år sedan hjälper ungdomarna mig i försöken att döda myten genom att berätta om hur de själva känner inför att använda sig själva, sitt kroppsspråk och sin oro inför att tala i klassrummet. Sammanfattningsvis kan man säga att de tyckte att det var ett himla tjat om att de skulle vara oroliga i kommunikativa situationer. Nu var inte min undersökning någon undersökning om oro för att tala,  talängslan eller kroppsspråkets betydelse eller icke-betydelse utan en undersökning om hur man etablerar ethos – alltså en betydligt större fråga än om man viftar lite för mycket med armarna eller tittar åt fel håll eller kliar sig i håret eller håller armarna i kors framme på magen eller bak på ryggen. Men ungdomarnas röster om sin syn på att vara talängslig  kanske ändå kan vara användbart för någon som vill hjälpa till att döda myten!

sidorna 155-194 i Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos (avhandlingen).

eller

sidorna 92 -120 i Klassrummet som muntlig arena – att tala fram sin trovärdighet (lärobok).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *