Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Ogenomtänkt eller genomtänkt ethos?

by Cecilia Olsson Jers on 16 november, 2014

Vi omges av människor som vill framhålla och tala fram sitt ethos, sin trovärdighet, och vi framhåller och talar fram vårt eget ethos också alltid, hela tiden på något sätt. Det sker alltså på en mängd olika sätt beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi rör oss fram och tillbaks på skalan från ogenomtänkt och genomtänkt i en rasande fart. Samtidigt som vi kan ha starka åsikter om andras ethos är det svårt att förutse hur ens eget ethos kommer att uppfattas. Det är därför som att bygga och etablera ethos är ständigt intressanta frågor.

Och vill man använda de tre klassiska dimensionerna av ethos – kompetens, karaktär och välvilja – är nedanstående youtube-clip kul och lärorikt att börja med att träna upp sin kritiska blick. Gå sedan snabbt vidare till mer subtila kommunikativa situationer på till exempel ted.com

På vilket sätt bygger de två talarna upp sin kompetens? Vilka argument används?

Vad kan man säga om deras karaktär? Vilket är ditt argument för det?

Hur visar de välvilja i betydelsen att de vill att den andre ska förstå?

http://www.youtube.com/watch?v=oei2lB9MBo0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *