Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Om att hjälpa

by Cecilia Olsson Jers on 4 december, 2011

Dessa svarta figurer fann jag i trappan på min arbetsplats. För mig blev det symboliskt eftersom jag var på väg till en föreläsning. Svårigheten med att hålla en föreläsning är oftast inte att förbereda innehållet. Svårigheten ligger i att föreställa sig dem som ska lyssna. Det monologiska talet finns inte. Det handlar istället om den monologiska dialogen. En föreläsning når aldrig fram till lyssnarna om det inte är så att talare och lyssnare hjälps åt att komma till målet. För att komma till slutet behöver talaren ha hjälp vid varje trappsteg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *