Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Retoriken och svenskämnet

by Cecilia Olsson Jers on 31 oktober, 2011

Från och med i höst finns begreppet ”den retoriska arbetsprocessen” med i ämnesplaner för gymnasiet. Idag var jag en av två inbjudna föredragshållare som skulle problematisera begreppet tillsammans med lite drygt 25 svenskämneslärare. Den retoriska arbetsprocessen är en del i den teoretiska retoriken som synliggör förberedelsen inför en muntlig framställning. Det handlar om att sätta sig in i den kommunikativa situationen och utifrån den göra en mängd olika val när det gäller både innehåll och språk och stil. Det kommer att hända saker med den muntliga framställningen i klassrummet när processen kommer att bli synlig. Nu kan det inte längre bara handla om att få i uppgift ”att redovisa muntligt” utan nu handlar det om att släppa in hela processen och brottas med den synligt inne i klassrummet. Det kommer samtidigt att öka lärarens chans att ge rimlig respons på den muntliga framställningen. Det är i alla fall vad jag tror och hoppas på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *