Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Släpp in förberedelsen

by Cecilia Olsson Jers on 16 december, 2011

I senaste numret av tidskriften Svenskläraren (4/2011) har jag skrivit en artikel där jag argumenterar för att man måste släppa in förberedelsearbetet till en muntlig redovisning i klassrummet. Min erfarenhet är, utifrån två undersökningar och lång arbetslivserfarenhet,  nämligen att förberedelsearbetet överlåts till eleverna att sköta på egen hand. När detta sker har inte läraren insyn i den process som föregår en muntlig redovisning, vilket i sin tur betyder att det är besvärligt för läraren att ge respons som verkligen är utvecklande för eleven.

När man arbetar med skriftlig framställning har läraren oftast insyn i förberedelsen. Eleverna får lämna in utkast, får respons på dem, skriver om, testar nya infallsvinklar och så vidare. Jag menar att samma tillvägagångssätt måste erbjudas inför muntlig framställning. Det skulle underlätta för eleverna att både få bygga och etablera sitt ethos. Och det skulle underlätta för läraren både när denne/denna ska ge respons och göra olika typer av bedömningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *