Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Vad har cig och retorik gemensamt?

by Cecilia Olsson Jers on 19 november, 2012

I en hörna i mitt arbetsrum har jag ett rätt stort antal cigarettaskar. Jag är rökfri sedan 23 år tillbaks så besökare i mitt rum står lite undrande inför denna massiva hög av tobak. Men askarna har sin historia. Eller snarare texten på askarna. När jag skulle planera en föreläsning om skrivande för snart tio år sedan […]

Blickens retorik

by Cecilia Olsson Jers on 13 september, 2012

I sommar har jag varit på fler musikkonserter än vanligt och av någon anledning hamnat rätt långt fram i publikhavet. Därför har jag fått möjlighet att ta del av den tysta kommunikation som förs mellan musikerna under konsertens gång och den mellan musikerna och publiken. Jag har där och nu funderat över hur man som […]

Visuell retorik med ord

by Cecilia Olsson Jers on 10 augusti, 2012

Jag fick en retlig parkeringsbot häromveckan. Men det tog ett tag innan jag förstod att jag hade fått böter. Titta på bilden här bredvid. Det första jag la märke till var ”u. uppsikt”, vilket jag tolkar som att någon har min bil ”under uppsikt” eftersom jag överskridit tiden för vad min p-skiva vad inställd på. […]