Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Tågreflektion XV

by Cecilia Olsson Jers on 3 april, 2012

När vi närmar oss Malmö station med tåget brukar informationen vara lång och tät. När det gäller information på svenska språket vill säga. När det gäller engelska är den desto kortare. Ibland är den kortare än kortast. I dag var den ännu kortare och blev oförståelig.

Efter en lång information på svenska om tågbyten och perronger samt den ständiga påminnelsen om att tågresenärerna ska vara försiktiga när de kliver av tåget för att det är ett mellanrum mellan tågtröskeln och perrongen säger personen i högtalaren:

”Malmö next. Mind the gap in Malmö station”.

Det hade varit intressant att göra en retorisk analys av hur det meddelandet uppfattades av icke-svensktalande på tåget. Vilken bild av Malmö station fick de?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *