Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Klassrummet som muntlig arena, kapitel IV

by Cecilia Olsson Jers on 8 mars, 2012

Då har jag kommit till kapitel 4 i presentationen av min lärobok Klassrummet som muntlig arena och som vänder sig till blivande och verksamma lärare i ämnet svenska och svenska som andraspråk. I kapitel 4 tar jag med läsarna in i ett autentiskt klassrum på gymnasiet. Kapitlet har fått rubriken  Responsen i praktiken.

Besöket skildrar hur responsen kan se ut i praktiken ur ett nära perspektiv. Det betyder att det inte är ideala, utopiska situationer som återges utan det är situationer där elever och lärare brottas med responsens idé. Bland annat är det som i populära sammanhang kallas för talängslan närvarande, men egentligen är det mer en allmän oro som elever efterhand lär sig att hantera när de blir trygga i situationen.

Kapitlet tar också upp hur svårt det kan vara för läraren att få till responssituationer överhuvudtaget och vad det då kan betyda för elevens fortsatta byggande av ethos. Det visar sig samtidigt att responsarbetet många gånger tar fart ute i korridorerna och där är elever varken rädda för att ge ris eller ros till varandra. Det är responssituationer som får betydelse för deras agerande inne i klassrummet.

I kapitlet finns ett antal frågor formulerade som är tänkta att sätta igång nya tankar hos läsaren. Frågorna kan besvaras i den egna läsningens reflektionen, men kan också användas som underlag för diskussioner i ett annat sammanhang. Kapitlet avslutas med en underrubrik jag kallar ”Att ta med sig om att bygga och etablera ethos”. Tanken med det är att sammanfatta viktiga synpunkter om responsens idé och jag resonerar utifrån vad det betyder för en elevs ethos.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *