Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Tala, läsa, skriva och lyssna.

by Cecilia Olsson Jers on 14 oktober, 2012

Tala ut, skriva fram, lyssna in och läsa . Fyra olika prepositioner som beskriver fyra olika kommunikativa handlingar. I två dagar har jag befunnit mig på internat med mina forskarkollegor i smdi – svenska med didaktisk  inriktning. Forskarämnet smdi står på tre ben: språk, litteratur och didaktik. Det innebär att ämnet är tvärvetenskapligt, vilket gör det både dynamiskt och spännande.

Vi var på internat för att resonera om på vilket sätt vi förhåller oss till ett lärande i medielandskapet. De nya medierna (som inte är så nya längre) används av fler och fler. Mejl, sms, blogg, twitter, facebook – raden av ord som inte fanns för 20 år sedan är vardagsbegrepp för oss idag. Jag skriver till exempel snabbare idag på dator än vad jag till och med lyckades stenografera för 30 år sedan. Idag kan jag bara de enklaste stenografiförkortningarna. Till exempel betyder ett streck bindeordet och, en krummelur som ser ut som en spiskrok betyder kanske  och spegelvänder man spiskroken är det tecknet för ändelsen –ing. Idag överflödig kunskap.

Nya medier, eller kanske snarare digitala medier, uppfattas som både hot och möjligheter när det gäller kommunikation.

Vad innebär det då att ha kommunikativ kompetens? Vad är kompetens i detta sammanhang? För mig så är kompetens en kombination av kunskaper, färdighet och attityder. Kommunikativ kompetens är då denna kombination i förhållande till muntlig och skriftlig framställning.

I de dokument som skola och högskola har att rätta sig efter så formuleras den kommunikativa kompetensen under ”förmågor och färdigheter”. Jag roar mig med att se vilka synonymer det finns till dessa båda ord och överväldigas:

Färdighet: förmåga, skicklighet, kunnighet, kunskap, talang, teknik, vana, händighet, konst, gott handlag, rutin, snabbhet…

Förmåga: duglighet, talang, kunnande, skicklighet, begåvning, fallenhet, anlag, ork, kraft, styrka, energi, kapacitet, prestanda, potens, resurs, tillgång…

Krasst innebär det att om vi förväntar oss kommunikativ kompetens av någon, oavsett medium, räknar vi med att personen ifråga motsvarar innehållet i synonymerna till färdighet och förmåga. Det är inte kanske inte så konstigt att det kan vara besvärligt att både bygga och etablera ethos ibland. Trovärdigheten sätts på spel varje gång något kommuniceras. Och ändå handlar kommunikation bara om  att tala, skriva, lyssna och läsa. Något vi alltid gjort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *