Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Palme och retorikundervisningen

by Cecilia Olsson Jers on 1 maj, 2012

Vad har Palme och dagens retorikundervisning gemensamt? Svaret är enkelt. Palme används ofta som ett exempel på god retorik, dålig retorik, övertygande retorik och så vidare. Men min erfarenhet är att det blir svårare och svårare att använda honom eftersom jag blir äldre och studenterna yngre. Studenter som är födda 1986, året då Palme mördades, […]

Klassrummet som muntlig arena – kapitel VI

by Cecilia Olsson Jers on 22 april, 2012

Att genomföra argumentationsövningar är väldigt vanligt i utbildningssammanhang. Det är ett bra sätt att göra kunskapen till sin egen eftersom man som argumentatör (heter det så?) måste sätta sig in i ämnet på ett alldeles speciellt sätt. Kunskapen blir snabbt både levande och ifrågasatt. Men det finns svårigheter att iscensätta en argumentation i undervisning. I […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel V

by Cecilia Olsson Jers on 3 april, 2012

Nu har min presentation av min kommande bok Klassrummet som muntliga arena – att tala fram sin trovärdighet kommit fram till kapitel fem. Kapitel fem heter ”Praktisk argumentation” och är en teoretisk introduktion till argumentationens komplexa innehåll. Argumentation är något som lyfts fram i skolan, men också i utbildningssammanhang på andra nivåer och i andra sammanhang. […]

Bygga ethos med kvalitativ respons

by Cecilia Olsson Jers on 30 mars, 2012

Idag har jag redovisat resultatet av ett pedagogiskt projekt som jag kallar Bygga ethos med kvalitativ respons. Det är ett projekt med syftet att undersöka om kvalitativ respons i förberedelsearbetet inför en muntlig framställning påverkar uttrycksform och innehåll i den samma. Jag har genomfört projektet med ett retoriskt perspektiv. Jag var nog lite för optimistisk när […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel IV

by Cecilia Olsson Jers on 8 mars, 2012

Då har jag kommit till kapitel 4 i presentationen av min lärobok Klassrummet som muntlig arena och som vänder sig till blivande och verksamma lärare i ämnet svenska och svenska som andraspråk. I kapitel 4 tar jag med läsarna in i ett autentiskt klassrum på gymnasiet. Kapitlet har fått rubriken  Responsen i praktiken. Besöket skildrar hur responsen kan […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel III

by Cecilia Olsson Jers on 24 februari, 2012

Det tredje kapitlet i min kommande lärobok för blivande och verksamma svensklärare, svenska som andraspråkslärare och retoriklärare heter Respons och responssituationen. I många undersökningar lyfts responsen fram som det moment som är mest lärande, oavsett om det är muntlig eller skriftlig framställning som är föremål för responsen. I undervisning i muntlig framställning måste responsens idé vara […]

Har jag slängt bort fyra år av mitt liv?

by Cecilia Olsson Jers on 13 februari, 2012

I min forskning har och har jag haft stor nytta av ethosbegreppet trots avsaknaden av fastslagna definitioner. Själv menar jag att ethos framträder genom språk, kropp, tanke och handling i en muntlig situation. I och med att det består av så många dimensioner skulle det blir rätt meningslöst att formulera något snävare om man, som jag, undersöker muntlig framställning.  […]

Måste retorik vara roligt?

by Cecilia Olsson Jers on 30 januari, 2012

Det är på många ställen tal om retorik och skola nu. Retorik har blivit framlyft i kursplaner och ämnesplaner på ett intressant och bra sätt. Men när det nu skrivs om retorik i dessa sammanhang är det oftast koncentrerat på att ”eleverna ska ha roligt”. Jag har inget emot att ha roligt i klassrummet, men jag […]

Klassrummet som muntlig arena, kapitel I

by Cecilia Olsson Jers on 24 januari, 2012

Jag borde kanske som så många andra ha haft åsikter om Juholt och den cirkus som varit runt socialdemokraterna denna vecka. Nu har jag inte haft tid att formulera mina åsikter för jag har lagt sista handen på min lärobok i muntlig framställning. För visst har man kommit rejält långt när det är dags att […]